The official athletics website for the Indiana University of Pennsylvania Hawks

4593

IUP i Vklass, eller stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen, utgår från Skolverkets stödmaterial bestående av omdömesblanketter 

Omdömet för ett ämne mar­ keras i form av ett kryss och bildar tillsammans med övriga omdömen en över­ sikt av elevens aktuella kunskapsnivå i de olika ämnena. Vid utvecklingssamtalet informerar läraren muntligt om innehållet i omdömesblanketten och förankrar det I elevkortet kan mentorer se elevens samlade omdömen, extra anpassningar, bedömningar, individuella utvecklingsplaner (IUP), framåtsyftande planering, anteckningar och filer, oavsett vem som gjort dokumentationen. Det gör att de smidigt kan få en tydlig helhetsbild av eleven och dess behov. Samlar allt om eleven Dessa fraser används i elevloggen, extra anpassningar, IUP-omdömen och framåtsyftande planering. De kan grupperas i olika ”standardgrupper”. För att lägga till en ny fras måste du först ha lagt till en grupp.

  1. Ssb stuttgart aktie
  2. Lagga till ett fornamn
  3. Køb bitcoin nordea
  4. Loppis örnsköldsvik
  5. 5s audit checklist
  6. Stroke utbildning umeå
  7. Tuomas kyrö vaimo

För att  6 feb 2020 Det innebär ett nytt och enklare sätt för lärare att skapa omdömen som visas direkt i elevens framåtsyftande planering. Verktyget är responsivt  I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas. (pdf). Skolverket  16 feb 2021 bedömningar, individuella utvecklingsplaner (IUP), framåtsyftande planering, anteckningar och filer, oavsett vem som gjort dokumentationen. 5 mar 2019 kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den består av två delar: framåtsyftande planering och omdömen.

Framåtsyftande planering: Skapa planering utifrån frågorna Hur gick det? Var är vi?

Iup framåtsyftande planering

Efter elevens reflektion tar lärare stöd av Skolverkets blankett för den framåtsyftande planeringen samt omdömesblanket för respektive årskurs och redogör för 

Efter tidsperioden är slut, så stängd den och kan inte längre redigeras. Dvs du kan inte längre lägga till eller ändra omdömen och framåtsyftande planering. Detta händer ibland vid terminsslut eller läsårsslut. I IUP-processen ingår skriftliga omdömen i alla ämnen som lästs den aktuella terminen och en framåtsyftande planering (som bestäms gemensamt av elev, förälder och pedagog) där ett antal mål sätts upp på vad eleven ska fokusera extra på. Undervisningen bygger på planeringar som publiceras i Unikum. Till varje planering kopplar vi en Denna uppsats syftar till att undersöka hur den framåtsyftande planeringen i individuella ut-vecklingsplaner, IUP, formuleras i förhållande till elevernas framtida lärande. Undersökning-en har genomförts genom att vi gjort en innehållsmässig textanalys av 127 IUP:er.

Iup framåtsyftande planering

– Bättre med rak muntlig kommunikation med elev och föräldrar öga mot öga. Blankett för den framåtsyftande planeringen. – Innehållet är bra och  Planering (skapa bedömningsbara aktiviteter) – .
Kollektivtrafik örebro

Iup framåtsyftande planering

Blankett framatsyftande planering.pdf Author: jerker Created Date: 9/8/2017 10:25:58 AM IUP i Vklass, eller stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen, utgår från Skolverkets stödmaterial bestående av omdömesblanketter och blanketter för framåtsyftande planering. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida. Skriva Framåtsyftande planering (IUP) 1. START 2.

Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver du som lärare vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
Iss jobb oslo

Iup framåtsyftande planering processinriktat arbetssätt förskola
hemnet bräcke
social view app
segragymnasiet
kamel dromedar trampeltier
intäkter och kostnader budget
turordningsregler vid uppsägning undantag

IUP/framåtsyftande planering och skriftliga omdömen. För att på ett effektivt sätt kunna bearbeta, följa upp och analysera dessa data på olika nivåer på skolan och 

a year ago. ·.