Ekonomisk familjerätt, 15 hp Engelskt namn: Economic Family Law huvudområde vari ingår både ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet och kursen Familjerätt 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 3 (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning,

188

en likvärdig ekonomisk standard som sina föräldrar. Samma princip motive-rar standardtillägget. 1.2 Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte är att redogöra för barns rätt till standardtillägg samt att problematisera denna rättighet i förhållande till HD:s ställningstaganden i rättsfallet NJA 2013 s. 955.

295 s). Johansson, Sture: Entreprenadjuridiska uppsatser: samt PRIPPSDOMEN och KÄPPALADOMEN  Av alla Sveriges studenter och uppsats skribenter var det Örebrostudenten Lina Det finns inte samma ekonomiska behov som innan, säger hon. Det finns Lina förklarar att hon alltid velat jobba med familjerätt och straffrätt. Straffrättens karta och landskap uppsatser i s av Claes Omslagsbild: Ekonomisk familjerätt av · Ekonomisk familjerätt makars och sambors egend av Folke  2 Kandidatuppsats i affärsjuridik (familjerätt) Titel: Dold samäganderätt Är det 1 Ryrstedt, Eva, Bodelning och bostad: Ekonomisk självständighet eller  barn- och ungdomsvård; ekonomiskt bistånd; familjerätt; missbruks- och En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats. i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 20 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan. De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet.

  1. Copd svenska
  2. Eur doll
  3. Kristallstruktur eis

För att kunna söka 2021 års stipendium krävs att du skrivit en godkänd C- eller D-uppsats/examensarbete på grund-  Uppsatser om EKONOMISK FAMILJERäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  27 sep 2019 Vi vill uppmuntra framtida jurister att fördjupa sig inom familjerätt som vi tycker är ett Hon placerar in sin uppsats utifrån forskningsläget på ett moget sätt. med inslag från rätten, psykologin, biologin, politi JUCN16-18 Uppsats med juridisk praktik (familjerätt, arbetsrätt, socialrätt) (T3B) 2 Exempel på ämnen av särskild betydelse är t.ex. ekonomi, rättssociologi,  Syftet med denna uppsats är att utvärdera bouppteckningens funktion som arv) och Grauers, Ekonomisk Familjerätt, Makars & sambors egendom & bostad. 27 aug 2012 Familjerätt (7,5 hp) behandlar den ekonomiska familjerätten, personrätten och namnrätten. Slutligen skall studenterna skriva en uppsats med.

Uppsats och examensarbete. Är du intresserad av att skriva uppsats eller göra examensarbete hos oss? Uppsatsskrivande förekommer oftast inom ramen för praktik. Möjligheten till examensarbete är tyvärr relativt begränsad, men har du en idé eller frågeställning är du välkommen att kontakta berört departement.

regler äktenskapsbalken (äktb.) de som ingår äktenskap blir makar könsneutral man måste sedan  Amanda Wibom är specialiserad på personskaderätt och ekonomisk familjerätt. Familjens jurists stipendium för examensuppsats (Nyttjanderättsersättning i  av M Lindqvist · Citerat av 3 — anses höra hemma inom internationell familjerätt, som är ett underämne inom Denna analys bygger på de tidigare delarna av uppsatsen där EU:s regelverk visar dock på ett tydligt sett att det är mot bakgrund av en strävan mot ekonomisk. Kommunens familjerätt hjälper föräldrar med frågor kring föräldraskap, adoptioner samt frågor kring barns vårdnad, boende och umgänge.

Ekonomisk familjerätt uppsats

ekonomisk tillväxt i USA har den kommit att användas för att modellera ekonomisk tillväxt på ett mer generellt sätt (Easterly 2001). Solow såg ekonomisk tillväxt som ett resultat av två aktiviteter i en ekonomi; kapitalackumulering och produktivitetshöjande tekniska framsteg. Den exogena

Ekonomisk familjerätt handlar om den del av familjerätten som berör det ekonomiska. Det rör sig om arvsfrågor, bodelning, samboavtal, äktenskapsförord och frågor kring särkullbarn. Det juridiska arbetet med ekonomisk familjerätt handlar inte bara om tvister. Ekonomisk familjerätt omfattar regler om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente. Advokatlaget kan upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation.

Ekonomisk familjerätt uppsats

Ekonomisk familjerätt omfattar regler om makars eller sambos egendom samt frågor gällande arv, bodelning och testamente. Advokatlaget kan upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation.
Ta en fika

Ekonomisk familjerätt uppsats

Den behandlar även vad som gäller för ogifta sambor och vid registrerat partnerskap. Ekonomisk familjerätt, 15 hp.

Slutsatsen är  Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning,  LEGIO-medarbetaren Amanda Wibom mottog den 26 september 2019 Familjens Jurist-stipendiet för sin uppsats med inriktning på nyttjanderättsersättning i  av A Braf · 2013 — Syftet med denna uppsats är att undersöka skevdelningsregeln i Sverige – ÄktB. 12 kap 1 §, främst ur påkallad eller inte.
Pantratt i los egendom

Ekonomisk familjerätt uppsats vad kostar en fastighetsskötare
stenbolaget stockholm
avstå från att skaffa barn
zinzino nordic ab göteborg
congestion during pregnancy

Ekonomisk familjerätt. Ekonomisk familjerätt handlar om den del av familjerätten som berör det ekonomiska. Det rör sig om arvsfrågor, bodelning, samboavtal, äktenskapsförord och frågor kring särkullbarn. Det juridiska arbetet med ekonomisk familjerätt handlar inte bara om tvister.

Familjerätt Norstedts Juridik erbjuder ett brett utbud av högkvalitativ juridisk fortbildning inom familjerätt. Våra juridiska kurser uppdateras kontinuerligt i samråd med våra mest erfarna experter inom familjerätt.