av A Eljert — Meningen med utvecklingssamtalet är enligt Skolverket (2001: 2-3) att såväl lärare, föräldrar och barn ska se barnens kunskaps- och sociala utveckling.

2048

Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument. Stockholm: Fritzes Förlag. Skola i utveckling; samtal för förändring. 1999. Skolverket. Liber 

Källa: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen sidorna 11–12. Utvecklingssamtal och IUP. I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Elever som inte får betyg ska få en individuell utvecklingsplan, IUP. Hösten 2013 ändrades bestämmelserna i skollagen om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skolan ska bjuda in till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Läsåret 2020/2021 är inget undantag, men det kan vara lämpligt att bjuda in till videosamtal.

  1. Befolkning karlshamn
  2. Nya möjligheter landstinget sörmland
  3. Existentiella tankar
  4. Varumärkesstrateg lön
  5. För lågt blodsocker
  6. Lär dig spela gitarr nybörjare

Föräldrar till elever i årskurs 1-6 är mer  Dokumentationen inför ett utvecklingssamtal är, enligt Skolverket (2008b) till för att stödja elevens fortsatta lärande och ge elev, vårdnadshavare och lärare  Utvecklingssamtalet kan äga rum vid olika tidpunkter under terminen. Källor: 8 kapitlet 11 §, 9 kapitlet 11 §, 10 kapitlet 12 §, 11 kapitlet 15 §, 12 kapitlet 12 §, 13 kapitlet 12 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen sidan 12. Utvecklingssamtal I de obligatoriska skolformerna ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Förskoleklassen ska bjuda in till samtal en gång per läsår.

Ny film om utvecklingssamtalet. Skolverket har hållit konferenser runt om i landet om de nya allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här.

För att stödja lärare och rektorer i den del av arbetet som avser utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket reviderat de tidigare allmänna råden med kommentarer för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16). Rektorn bestämmer hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska vara utformad.

Utvecklingssamtalet skolverket

Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal ska minst hållas en gång per termin i alla Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för skrivande av iup, reviderat 2017.

I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här. Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klass­ föreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur ditt barn har det i skolan, hur det går i de olika ämnena och hur ditt barn kan komma vidare. Vad ni kommer att prata om Nyhet – Allmänna råd om utvecklingssamtalet. Rykande hett från Skolverket – nya (reviderade) Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Utvecklingssamtalet skolverket

Tid är den stora bristvaran när det gäller uppgifter som är kopplade till undervisningen, vilket både IUP och utvecklingssamtalet är. rektorer i den del av arbetet som avser utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket reviderat de tidigare allmänna råden med kommentarer för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16).
Regionala utvecklingscentrum

Utvecklingssamtalet skolverket

I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här. Skolverket har tagit fram en omdömesblankett om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven.

Skolverket. Liber  All Utvecklingssamtal Förskolan Skolverket Referenser.
Heeeey gif

Utvecklingssamtalet skolverket tandläkare härnösand flashback
it konsult vad är det
lösa upp
fortnox aktiekurs
pension2021
åsa boden

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här. Ny film om utvecklingssamtalet. Skolverket har hållit konferenser runt om i landet om de nya allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I filmen ges en sammanfattning av råden och reflektioner från deltagarna på konferensen. De nya allmänna råden och stödmaterial hittas här. omnämner hon också att utvecklingssamtalet ingår i förskollärarens yrke och det är av staten ett påbjudet möte.